تماس با ما

مسعود نیازی ترشیز

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مشهد - قاسم آباد - خیابان استاد یوسفی - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشکده فنی و مهندسی - طبقه اول - راهروی پنجم - اتاق 1/82

تلفن همراه:  9153156734 (98+)

 

آدرس پست الکترونیک رسمی:   niazi@mshdiau.ac.ir

آدرس پست الکترونیک شخصی:    masood.niazi@gmail.com  و  niazitorshiz@yahoo.com

 

 

کد امنیتی