پنجمين کنفرانس بين‌المللي کامپيوتر و مهندسي دانش (ICCKE)

به ياري خدا پنجمين کنفرانس بين‌المللي کامپيوتر و مهندسي دانش  دانشگاه فردوسي مشهد در روزهاي ۷ و ۸ آبان ۱۳۹۴ برگزار مي‌شود. گروه مهندسي کامپيوتر دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد افتخار دارد که پايه‌گذار برگزاري اين‌ کنفرانس آنلاين، مجازي و بين‌المللي است. ۴ دوره گذشته اين کنفرانس در سال‌هاي ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برگزار شد که با استقبال خوب دانشجويان، دانش‌پژوهان، استادان، کارشناسان و مهندسان مواجه گرديد.