برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول 96-95

 

  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
شنبه

 

 

 

پایگاه داده پیشرفته

دانشگاه امام رضا 

کلاس 622 (ساعت 11:15-8:45)

 

پایگاه داده پیشرفته

دانشگاه امام رضا

کلاس 212 (ساعت 18-15)

یکشنبه

 

 

 

پایگاه داده پیشرفته

کلاس 104

   
دوشنبه

سیستم های عامل

کلاس 121

   

پایگاه داده پیشرفته

دانشگاه خاوران

کلاس 403

ساعت 17-14

 
سه شنبه

سیستم های عامل پیشرفته

کلاس 104 

 

     
چهارشنبه

 

 

سیستم های عامل پیشرفته*

پایگاه داده پیشرفته*

کلاس 103

 

امنیت پایگاه داده

کلاس 117

ساعت 18-16 و 20-18*

پنج شنبه